VzkriesenieModlitba za farnosť

Pane, prosíme Ťa, ochraňuj našu farnosť. Posilni nás všetkých vo viere tak, aby sme mohli nažívať v láske medzi sebou. Prosíme Ťa o nádej pre všetkých členov našej farnosti, aby prežívaním sviatostí nachádzali pravé šťastie a vnútorný pokoj. Daj nám odvahu, aby sme svojou službou prispievali k jednote a k aktívnemu prežívaniu viery. Amen.

vdp. Štefan Závodník sa stal v AD 1850 farárom pre Mojtín

Pondelok Utorok Streda  Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
Svätá omša  .    .  .  . .
.
Pohreb            

Úmysly  apoštolátu  modlitby  na  OKTÓBER  2020

Modlitba  obetovania  dňa:  Nebeský  Otče,  obetujem  ti  celý  svoj  deň  a  svoje modlitby, práce,  radosti  aj  utrpenia  v  spojení  s  tvojím  synom  Ježišom  Kristom, ktorý sa  ti  stále  obetuje  vo  svätej  omši  za  spásu  sveta.  Nech  ma  Duch  Svätý  vedie  a  nech  mi  dá  silu  svedčiť  o  tvojej  láske.  S  Pannou  Máriou,  matkou  nášho  Pána  a  matkou  cirkvi,  prosím  za úmysly  Svätého  Otca  a  našich  biskupov:

Evanjelizačný  úmysel: Aby mohli mať veriaci laici, najmä ženy, vďaka krstu väčšie zastúpenie na zodpovedných miestach v Cirkvi.

Úmysel našich biskupov: Aby všetci, ktorí zasvätili svoj život Bohu, vydávali svedectvo viery, pokory a obety.